Minacs – Factoring – פקטורינג

HMS מייצגת בבלעדיות בארץ את חברת Minacs שהיא מובילה עולמית בפתרונות של Trade Finance ו- Factoring בפרט.

הפתרונות של החברה בתחום הפקטורינג כוללים הן פורטל – Front Office לניהול הפעילות מצד הלקוחות, והן מערכת לשירותי Back Office לניהול הפעילויות ע”י משתמשי הארגון, וניהול כל מחזור החיים של פעילות הפקטורינג, כולל reverse factoring ועוד.

פתרונותיה של Minacs מוכחים ותומכים בכ- 80% מכל פעילות הפקטורינג המבוצעת בהודו!, ע”י הבנקים המקומיים וגופים פיננסיים נוספים.

factorin

שינוי גודל פונט
ניגודיות