HMS מציעה פתרון מתקדם ליישום הדרישה לדיווח לפיקוח על הבנקים בישראל על פי תקן XBRL

לאור דרישת המפקח על הבנקים,  אמורים הבנקים וחברות האשראי להיערך להעברת מגוון הדיווחים המועברים אל הפיקוח על הבנקים בהתאם לשיטת דיווח חדשה על פי התקן הבינלאומי XBRL אשר משמש מגוון רגולטורים בעולם כולל גופי פיקוח על הבנקים, רשויות ניירות ערך ועוד.

HMS גיבשה פתרון מתקדם ואפקטיבי לטובת הנושא בשיתוף עם חברת UBpartner שהנה גורם גלובאלי מוביל בתחום זה.

הפתרון כולל חלופות פתרון ידני ואוטומטי, שמתייחס למכלול דיווחי ה- XBRL (חשבונאיים ואחרים), תוך שימוש במערכת מובילה וידידותית לטרנספורמציה ל- XBRL שנמצאת בשימוש תאגידים בנקאיים מדווחים רבים ואף אצל רגולטורים בעולם.

על פי דרישות הפיקוח על הבנקים, ביצוע ההתאמות הנדרשות ותחילת מבדקים מול בנק ישראל יחלו ביולי 2016 לצורך עלייה לאוויר בתחילת 2017.

להמשך קריאה בנושא XBRL לחץ כאן

שינוי גודל פונט
ניגודיות