הקוד האתי של קבוצת HMS

קבוצת HMS הינה קבוצת הייעוץ המובילה בישראל במתן שירותים מקצועיים ושירותי מחשוב בתחום הפיננסי, הקבוצה הוקמה בשנת 1992 והיא בעלת ניסיון ומוניטין רב בתחום מערכות המידע והפיננסים עם כ- 200 מומחים מקצועיים במגוון מקצועות רחב.

HMS שואפת להיות חברת הייעוץ המובילה בישראל בתחום ה – IT הפיננסי, למנף מומחיותה בתחומי החשבונאות, מערכות המידע והפיננסים ולספק ללקוחותיה יתרון עסקי מתמשך באמצעות:

 • כוח אדם מובחר
 • מתודולוגיות ושיטות יישום מוכחות
 • פתרונות תוכנה מובילים
 • הבנה עסקית עמוקה

 הקוד האתי של HMS מתווה את העקרונות למימוש ערכי החברה, כמו גם את התרבות הארגונית והעסקית שאותה HMS שואפת לקיים.

 ייעוד ומטרות

הקוד מתווה עקרונות וכללי התנהגות הולמים, המסייעים בהכוונת פעילויות כלל עובדי הקבוצה, המנהלים ונושאי המשרה הבכירים. הערכים המוטמעים בקוד האתי הינם אוניברסליים, כאשר השאיפה לערכים אלה ופעילות לאורם, תוביל את HMS ועובדיה לסביבת עבודה ותרבות ארגונית מוסרית וערכית.

מטרות הקוד האתי

 • יצירת סביבה ערכית ומוסרית ב-HMS, ומתן מענה במקרה שהחוק ו/או הנוהל אינם חד משמעיים או ניתנים לפירוש ביותר מדרך אחת.
 • הצגת הערכים המנחים את פעילותנו מול הלקוחות, העובדים והסביבה החיצונית.
 • הבהרת האופן בו הערכים מיושמים בחיי היום יום, באמצעות כללי ההתנהגות המייצגים כל ערך.
 • שימוש כמורה דרך ערכי במצבים של קונפליקט או דילמות אפשריות בחיי העבודה.
 • סיוע לעובדים בבחירת הדרך הראויה, ולכיוון התהליכים של קבלת החלטות הן במישור העסקי והן במישור הבינאישי.

הקוד האתי חל על כל עובדי קבוצת HMS וקבלני המשנה הפועלים מטעמה. HMS מצפה מכל עובדיה לפעול ברוח הערכים המוצגים בקוד, כאשר זה משמש כמסמך הצהרתי מחייב בכל פעילות HMS, מול לקוחותיה, עובדיה, ומול הקהילה ורשויות המדינה.

הערכים

הערכים המשפיעים על החלטותינו ופעילותנו כוללים בין היתר:

 • חתירה למצוינות – ביצוע העבודה והשלמתה במיומנות מקצועית, בהתאמה לצרכי הלקוח ולשביעות רצונו – תוך עמידה בזמנים, בתקציב, וביעדי החברה.
 • יושרה – הקפדה על הגינות, אמינות, אמירת אמת וקיום הבטחות – בכל תחומי הפעילות בחברה.
 • סודיות – הקפדה על סודיות המידע של הלקוח ושל החברה ומניעת חשיפתו לכל גורם אשר אינו מוסמך לקבלו.
 • שיתוף פעולה – נכונות לבצע משימות באמצעות עבודת צוות, תוך כבוד הדדי ובאופן חברי. נכונות לשתף עובדים אחרים בידע ובמידע תוך הקפדה על דרישות הסודיות.
 • חדשנות – עידוד יוזמה ויצירתיות מחשבתית בקרב כל עובדי החברה.
 • תרומה לקהילה – HMS הן כחברה והן באמצעות עובדיה, תפעל להעצמה וחיזוקה של החברה הישראלית באמצעות עמותת “גשר אל הנוער” ותשאף להרחיב פעילות זו.

דילמות אתיות

דילמות אתיות הן מבחן המציאות של הקוד האתי. הן עלולות להיווצר כאשר קיימת יותר מאפשרות פעולה אחת, אולם אף אפשרות אינה מציגה פתרון מושלם. לעיתים, כל פתרון שנבחר טומן בחובו סתירה כלשהי – בין שני ערכים או בין ערך מסוים ליעדים עסקיים או הרגלים.

לרוב הדילמות אין פתרון ברור וחד ורובן יחייבו אותנו להפעיל שיקול דעת בבחירת הדרך הנכונה. הקוד האתי יכול לסייע במציאת הפתרון אך לא לספק פתרון מן המוכן לכל דילמה. כאשר מזהים דילמה מוסרית, יש להתייעץ על דרך הפעולה הרצויה ולקחת בחשבון את כל ההיבטים וההשלכות של דרך הפעולה בה נבחר.

התמודדות עם דילמות אתיות

על העובד לשאול מספר שאלות אשר ינחו אותו בדרך למציאת הפתרון הערכי הרצוי כגון:

 • האם המעשה חוקי ותואם את נהלי HMS
 • האם הוא נעשה ברוח הקוד האתי וערכי HMS
 • האם המעשה תואם את ערכי המוסר האישיים שלי או מייצג את החברה/הסביבה בה היית רוצה לחיות וכיו”ב.

עובד המתמודד עם דילמה אתית, או חווה פעילות שאינה ברוח הקוד האתי בסביבתו, יכול לפנות אל הממונה שלו, הישיר או העקיף, הממונה על האתיקה ולהתייעץ עימו. עובד אשר ירגיש צורך יוכל לפנות באופן ישיר למנכ”ל HMS.

הטמעת הקוד האתי ב-HMS

מצופה מכולנו, עובדים ומנהלים, לבטא במעשינו את רוח הקוד האתי וערכיו, ליישם קוד זה בחיי היום יום ולתת דוגמא אישית גם לאחרים.

פעילות ברוח הערכים של כולנו תוביל להטמעת תרבות ערכית ותרים את הרף המוסרי והערכי של פעילותינו בכל המישורים, בתוך HMS ומחוצה לה.

ממונה על האתיקה

חבר הנהלה שתפקידו:

 • לקדם תרבות ארגונית ברוח ערכי HMS
 • אחריות על עדכון הקוד האתי וערכיו ב-HMS
 • לייצג את HMS בתחום האתיקה
 • לעודד ולפקח על דרכי היישום של הקוד האתי והטיפול בדילמות אתיות
 • ריכוז הפניות מעובדים ועידודם לפנות ולדווח על התנהגויות חריגות
 • דיון בדילמות אתיות וקבלת החלטות מושכלות
 • מתן מענה, הדרכה וייעוץ בנושא דילמות אתיות באופן שוטף
 • הבאת המקרים ומסקנות לידיעת כלל עובדי HMS
שינוי גודל פונט
ניגודיות