Data Governance ורגולציה

התמחות בתחום הרגולציה במגוון רחב של נושאים  בתחום הפיננסי ובכלל זה מגזר הבנקאות, הביטוח ושוק ההון ופעילות מול הרגולטורים המרכזיים בשוק.פעילות זו קבלה ביטוי בין היתר בפרויקטים מרכזיים כגון: הקמת מערכות הליבה של בנק יהב (בשיתוף עם קונצרן TATA הבינלאומי), ייעוץ למשרד האוצר בפרויקט המסלקה הפנסיונית, ייעוץ לבנק ישראל במסגרת מאגר נתוני אשראי ועוד.

 

מערכת ה-RAS  הנה מוצר ייחודי של HMS, מבוסס מנוע חוקים רב עוצמה המשמש בין היתר להקמה וניהול של מערכי בקרה ותחקור נתונים בפרויקטי הסבה וטיוב נתונים.  

ל-HMS ניסיון רחב בתחום יישום איסור הלבנת הון, מימון טרור ו-FATCA באמצעות מערכת גלובאלית איכותית תוך התאמה קפדנית לרגולציה הישראלית ולתהליכי העבודה במערכת הפיננסית הישראלית.

שינוי גודל פונט
ניגודיות