EPM – ניהול ביצועים עסקיים

ל-HMS  התמחות וידע ייחודי במערכות בינה עסקית BI ומידע ניהולי מתקדם EPM

התמחות זו מאפשרת לארגון לשפר את הביצועים עסקיים שלו תוך חיסכון בעלויות. ל-HMS ניסיון עשיר ביישום מגוון רחב של פתרונות מורכבים בישראל ובחו"ל המבוסס על מתודולוגיות מוכחות בעבודה מול מגוון רחב של ארגונים מובילים בתחומם. הפעילות בתחום ניהול הביצועים העסקיים כוללת בין היתר: תכנון וניהול תקציב ובקרה, איחוד דוחות כספיים>>, מדידת הביצועים בארגון (Balance Scorecard), תמחור והקצאת עלויות עבור יחידות מחשוב ו-Data Warehouse.

ניהול ביצועים עסקיים:

 

יכולות ליבה:

 • מומחיות ביישום פתרון כולל (ו/או מודולרי) לניהול ביצועים עסקיים
 • שילוב בין שיטות עבודה מומלצות למתודולוגיות מוכחות ויישומן בכלי EPM , ו- BI מובילים
 • ניסיון עשיר ביישום פתרונות מורכבים בארגונים גלובאליים
 • מומחיות במיחשוב תהליכי עבודה עסקיים וקשרי הגומלין ביניהם

EPM

שירותים מרכזיים בתחום

 • ייעוץ, בחירת פתרונות, ליווי מקצועי, אפיון, יישום  ותחזוקה בנושאים כגון:
  • ניהול תהליכי התכנון בארגון (תקציב, תחזית ובקרה)
  • ניהול ופישוט של תהליכי האיחוד והדיווח הפיננסי
  • ניהול עלויות ורווחיות במגוון שיטות (תמחיר ABC, הקצאת עלויות, תמחיר תקן ועוד)
  • ניהול  אסטרטגיה תאגידית עפ"י מתדולוגית Balanced Scorecard
  • שימוש במדדים אנליטיים
 • הדרכות והכשרות מקצועיות

מידע נוסף


מערכות בינה עסקית BI ומידע ניהולי מתקדם EPM

 

ל-HMS התמחות ביישום פתרונות הנוגעים לתחומים שלעיל במוצרי SAS, SAP, Oracle ועוד.

מוצרי Oracle-Hyperion נחשבים כפתרונות מובילים בתחום ניהול הביצועים העסקיים (EPM-Enterprise Performance Management).
 • חבילת מוצרי Hyperion מספקת פיתרון מקיף לניהול הביצועים העסקיים תוך שילוב מלא של מערכות פיננסיות עם תשתית של בינה עסקית. חבילה זו מסייעת לארגון בשיפור ביצועיו והגדלת רווחיותו.
 • יישומי ה-EPM של Hyperion משלימים מערכות אחרות בארגון כגון מערכות ERP ומערכות תפעוליות אחרות באמצעות פלטפורמת BI המספקת יכולות מתקדמות של אינטגרציה ותחקור נתונים ממקורות שונים.
 • פתרונות Hyperion מאפשרים לקבל ערך מוסף מרבי מהנתונים הגולמיים, להציג תמונה מלאה של הארגון תוך שיפור ניהול הביצועים העסקיים.
 • פתרונות אלה מאפשרים בין היתר, קיצור דרמטי של היקף העבודה הידנית והלו"ז הנדרש לביצוע העבודה, דוחות מתוחכמים וממוקדים, הקטנה משמעותית של טעויות, הקטנת עלויות, ומבחינת ה- IT חסכון בהוצאות הבעלות  (TCO).

מערכות עיקריות

 • איחוד ודיווח – Hyperion Financial Management – HFM– פתרון מקיף לאיחוד דוחות כספיים מתקדם, לדיווח כספי וליישום תקנות SOX על פלטפורמת Web.
 • תקצוב, תכנון, חזוי ובקרה – Hyperion Planning – פתרון מקיף וחדשני לתכנון, לתקצוב ובקרה על פלטפורמת Web.
 • ניהול סרגל יעדים וניטור ביצועים – Hyperion Performance Scorecard) HPS)- פתרון המסייע לארגון בקביעת היעדים העסקיים ומדידתם תוך שימוש במתודולוגיות Score carding מקובלות.

Oracle Hyperion BI

מוצרי ה-BI של Hyperion הינם אינטגרטיביים ומודולאריים ותומכים ביישומי ה-EPM השונים. המוצרים מספקים את התשתית הנחוצה לתמיכה מקיפה ויציבה ביישומים על בסיס מנוע לעיבוד אנליטי, מקוון וכוללים כלי דיווח וניתוח, כלי אחזור מידע ובניית אפליקציות אנליטיות מבסיס הנתונים הרב מימדי או הרלציוני.
שינוי גודל פונט
ניגודיות