Blockchain | בלוקצ'יין

יישומים מבוססי Blockchain (שרשור בלוקים) הם ככל הנראה המהפכה הגדולה הבאה לעומת הדרך בה אנו מבצעים כיום מסחר  בנכסים שונים (כולל מטבעות, כרטיסי מתנה נטענים, סחורות = שטרי מטען), ביצוע אוטונומי של חוזים מותנים, מנגנוני הצבעה, ושירותים רבים נוספים.

המהפכה נובעת מאימוץ עקרונות התשתית הטכנולוגית של מטבע הביטקויין, אשר מאפשרת ביזור של מסחר ושירותים, בצורה מאובטחת, תוך וויתור על גורמים מתווכים, מסלקות, לצד ייעול, פישוט והאצה של התהליכים.

בימים אלו HMS מפתחת בשיתוף סטארט אפ ישראלי פלטפורמה למכירת תיקי הלוואות וביטוחי משנה למגזר הפיננסי.

הפיתרון המוצע עונה על האתגרים העקריים הבאים:

 1. סטנדרטזציה, ייעול ופישוט של תהליך המכירה של תיקי הלוואות במגזר הפיננסי לקונים בארץ ובחו"ל, וכן של תיקי ביטוחים למבטחי משנה, באספקטים הבאים:
  • התהליך המכרזי המנוהל ע"י מוכרי התיקים.
  • קבלת ההצעות.
  • שיתוף, מידע וחוזים בחדרי המידע.
  • בחירת העסקאות בתיקים או חלקים מהם ע"י הרוכשים.
  • ניהול עדכון יומי או התקופתי לרוכשי התיקים.
  • חישובי עמלות, ריווחיות ועוד.
 2. אפשרות לניהול ותפעול פשוטים של שוק משני לאותם תיקי ההלוואות וביטוחי המשנה שנמכרו.

בסיס הרעיון הטכנולוגי של הבלוקצ'יין הוא Distributed Ledger (ספר ראשי מבוזר), כאשר עותק של כל המידע לגבי הבעלות בנכס מסוים לדוגמה, מנוהל ע"י מספר צמתים מבוזרים.

כל צומת מחזיק עותק מלא של ספר המחזיקים בנכס, ומתעדכן בעקבות העסקות הנעשות בו.

כל עסקה בנכס ניתנת לביצוע רק ע"י בעלי הנכס במגנון מאובטח.

קיימים כללי החלטה ועבודה לשמירת עותק זהה ומבוזר של ספר המחזיקים.

 

סרטון המסביר על המנגנון של הבלוקצ'יין:

לפרטים נוספים אנא פנה/י לרשף רדין, חבר הנהלה ואחראי על תחום הפיתרונות ב- HMS.

שינוי גודל פונט
ניגודיות