סקר סיכונים תפעוליים

סקר סיכונים תפעוליים  נועד לשיפור מערך ניהול הסיכונים הקיים של הארגון, ומהווה את כלי העבודה המרכזי לניהול הסיכונים התפעוליים. באמצעות הסקר ניתן לזהות ולהעריך את הסיכון התפעולי המובנה בכל הפעילויות, המערכות והתהליכים המהותיים בארגון בכדי למזער סיכון זה

במסגרת הסקר (אשר כולל גם את נושא מעילות והונאות), ממונפות כלל החשיפות התפעוליות הפוטנציאליות של הארגון במהלך פעילותו, כבסיס להכנת תוכנית עבודה למזעור הסיכונים ושיפור רמת הבקרה, וכן להצפה של מוקדי הסיכון המרכזיים בארגון.

סקר הסיכונים יכלול בין היתר, את המרכיבים הבאים:

 • מיפוי התהליכים הרלוונטיים בפעילות הארגון, כולל זיהוי התהליכים / תתי התהליכים  המהותיים ותיעודם.
 • איתור הסיכונים התפעוליים (כולל מעילות והונאות), המתייחסים לכל תהליך.
 • מיפוי הבקרות הקיימות המתייחסות לסיכונים כאמור, כולל תהליכים וכלי הבקרה הקיימים וסיווג הבקרות (בקרות מגלות, מונעות וכיו"ב).
 • הערכת רמת הסיכונים שאותרו ( סיכון מובנה וסיכון שיורי) בהתאם למתודולוגיה מקובלת.
 • ניתוח הממצאים ומתן המלצות לצמצום הסיכונים שאותרו – ההמלצות יכללו כלים פרקטיים למזעור הסיכונים שאותרו במסגרת הסקר, בהתאם לאופי הארגון ופעילותו.

קבוצת HMS הינה גוף מוביל בתחום ניהול הסיכונים ובכלל זה בנושא ניהול הסיכונים התפעוליים. במהלך השנים האחרונות בוצעו על ידינו עשרות פרויקטים בתחום ניהול הסיכונים, בהיקף רחב, לרבות סקרי סיכונים עבור מגוון ארגונים גדולים ובינוניים, ביניהם – בנקים (במסגרת יישום Basel2), חברות ביטוח (יישום solvency2), חברות שוק ההון ובתי השקעות ועוד.

פרויקטים אלה כוללים, בנוסף לביצוע הסקרים:

 • ליווי שוטף של הארגון ביישום המלצות מסקר הסיכונים (כולל יישום המלצות ארגוניות ומיכוניות).
 • סיוע בהקמת מערך לניהול הסיכונים.
 • כתיבת מסמכי מדיניות ונהלי עבודה לתחום ניהול הסיכונים.
 • הדרכה של גורמים שונים בארגון בנושא הסיכונים התפעולים (החל מגורמים במערך ניהול הסיכונים ועד אחרון העובדים).
 • ביצוע סקרי ציות להוראות שונות בתחום ניהול הסיכונים התפעולים (הוראות בנק ישראל, חוזרי האוצר, רשות החברות הממשלתיות, הבורסה לני"ע, רשות לני"ע).
 • סיוע  בבחירה והטמעת מערכת תומכת לניהול הסיכון התפעולי, לרבות העברת מפת סיכונים נתונה למערכת, הגדרת סוגי משתמשים שונים ע"פ רמות הרשאה, יצירת דוחות למשתמשים השונים ע"פ צרכי המשתמש ועוד.
שינוי גודל פונט
ניגודיות