סיוע בהקמת יחידת ניהול סיכונים

ליווי תהליך הקמת/ הרחבת יחידת ניהול ובקרת סיכונים תפעוליים, וסיוע בהטמעת מדיניות ניהול הסיכונים התפעוליים, כולל הגדרת התפקידים הנדרשים והטמעת תהליך כלל ארגוני לניהול הסיכונים התפעוליים

סל שירותים זה כולל את כל או חלק מהשירותים הבאים:

 • סיוע בכתיבת מסמך מדיניות ניהול סיכונים תפעוליים – מסמך המתבסס על עקרונות מקובלים בשוק בנושא זה (באזל 2, Solvency2, הוראות בנק ישראל לניהול סיכונים, חוזר רשות החברות הממשלתיות ועוד).  מסמך המדיניות מגדיר את מסגרת העבודה של הארגון בתחום ניהול הסיכון התפעולי. המסמך הינו מסמך מסגרת שעל פיו יכתבו בהמשך נהלי עבודה ובמידת הצורך, תקבע תכנית עבודה לתמיכה בפעילות מערך ניהול הסיכונים התפעוליים בארגון
 • כתיבת נהלים – כתיבת נהלים לצורכי ניהול, בקרה ודיווח הנוגעים לניהול הסיכונים התפעוליים למחלקות האחראיות על ניהול ובקרת הסיכון התפעולי או למנהלי הסיכון התפעולי בהתאם לצרכי הארגון, בהתבסס על מדיניות ניהול הסיכון התפעולי והעקרונות המקובלים בשוק לנושא
 • הגדרת תהליכי דיווח להנהלה, דירקטוריון וגורמים נוספים לגבי פעילות ניהול ובקרת הסיכונים התפעוליים. התהליכים הינם תהליכים כלל ארגוניים לדיווח על אירועי כשל ביחידות הארגון השונות, וריכוזם ע"י יחידת ניהול ובקרת הסיכון התפעולי
 • הגדרת Key Risk Indicator)  KRI) לבחינת רמת הסיכון התפעולי –

  • ניתוח הפעילויות בהם מומלץ  להגדיר KRI's  (ע"פ מפת סיכונים נתונה)
  • בדיקת ישימות של KRI's על פי אופן תהליך העבודה ומערכות המידע התומכות בתהליך
  • הגדרת ספי התרעה מתוך האינדיקאטורים שנבחרו
  • הגדרה והטמעה של KRI's ושל התראות מתאימות
 • סיוע בהטמעת מערכת תומכת לניהול הסיכון התפעולי –

  • העברת מפת סיכונים נתונה למערכת נתונה
  • הגדרת סוגי משתמשים שונים ע"פ רמות הרשאה
  • יצירת דוחות למשתמשים השונים ע"פ צרכי המשתמש (דוחות ניהוליים, דוחות עבודה)
  • הגדרת מסכים לדיווח אירועי כשל
  • פתיחת משימות לביצוע בהתאם לתוכנית העבודה שנקבעה
 • הגדרת ניתוח השוואתי – שילוב בין הכלים השונים לניהול הסיכון התפעולי והיזון הדדי בינהם במטרה ליצור תמונה עדכנית של רמת הסיכון בארגון
 • ביצוע הדרכות בתחום –

  • הדרכות בסיס לגורמים העסקיים/ מקצועיים בארגון (מה זה סיכון תפעולי, ממה נובע, למה צריך לנהל אותו בכלל? מה זה אירוע כשל ועוד)
  • הדרכות ליחידות הבקרה ולגורמי הבקרה  (מהם אירועי כשל, מה המידע שצריך לאסוף ועוד)
  • הדרכות למנהלי ובקרי הסיכון התפעולי
 • ליווי שוטף – מתן מענה נקודתי לשאלות המתעוררות בתחום וביצוע משימות קצרות טווח בהתאם לצרכי הלקוח אד הוק
שינוי גודל פונט
ניגודיות