מערכי חשבות וחשבונאות

התמחות במערכי חשבות וחשבונאות ומערכות ספר ראשי לבנקים ולמגזר הפיננסי

ייעוץ אסטרטגי וניסיון רב בפרויקטים מורכבים בתחום, משלב בחירת הפתרון ועד לגמר האינטגרציה וההטמעה של המוצר הנבחר. היכרות טובה עם מערכות מידע רלוונטיות ותהליכי העבודה הנדרשים עבור הארגון בכפוף לשיקולי עלות/תועלת ועמידה בכללי הרגולציה.

 

יכולות ליבה:

שירותים מרכזיים בתחום:

 • דוחות אשראי המבוססים על סיכון הלווה
 • מערכות אשראי- מערכת לדירוג הסיכון בתן אשראי ללווים
 • מערכות אשראי- ניהול סיכון אשראי
 • יישום הוראות חומ"ס – כולל מקדמי החלטה, התאמה ולפי שכבות בציר (CECL).
 • יישום מערכות דיווח לבנק ישראל לפי תקן דיווח של XBRL.
 • התאמת החשבות ומערכות אשראי לדיווח למאגר נתוני אשראי (לקוחות קמעונאיים)
 • התאמת החשבות לנתונים שעתידים להתקבל מלשכות דירוג האשראי (לקוחות קמעונאיים ו-SME).
 • הכנת החשבות למכירת אשראי לגופים מוסדיים-לפי רמות סיכון ומאפיינים נוספים.
 • מיזוג חשבויות של מספר בנקים.
 • שידרוג גירסאות של מערכות ספר ראשי.
 • יישום פיננסי מלא של מערכות ERP (ספר ראשי, ספקים, רכוש קבוע, תקציב).
 • יישום דיווחי נזילות עתידיים
 • השמות כח אדם לחשבויות של גופים פיננסים עם התמחות בבנקים

דוגמה לבניית מערכת חשבות לבנק יהב לרבות:

 • הגדרות ישויות וניתוב חשבונאיות (בהתאמה לדרישות הדיווח בישראל) מהמערכת התפעולית (מערכת Bancs של חברת TCS) למערכת החשבונאית
 • הקמת מערכת ספר ראשי של אורקל כולל ניהול יתרות יומי, שערוך יומי, ממשק מהמערכת הסניפית התפעולית וכיו"ב
 • הקמת מערכת BI (מודול OBIEE של חברת אורקל) לאחזור מידע וקבלת דיווחים עבור החשבות תוך עמידה בדרישות אבטחת המידע
 • התאמות ובדיקות הסבה ממערכות בנק אחר כולל טבלאות קשר בין אינדקסים שונים
 • הגדרות אפליקטיביות עבור הפתרון שיושם כולל הקשחות בהתאם לדרישות בנק יהב.
 • ניהול הפרויקט לרבות דיווח לכל הגורמים השותפים לפרויקט, ניהול תשומות וקשר מול מפתחי המערכת התפעולית
שינוי גודל פונט
ניגודיות