ביטוח וחיסכון ארוך טווח

התמחות במגוון מערכות בתחום הביטוח והובלת תחום החיסכון הפנסיוני, כולל ייעוץ וניסיון ייחודי בנושא המסלקה הפנסיונית. הבנה מערכתית, שימוש בכלים ייעודיים וסיוע בעמידה בהוראות הרגולציה ומזעור הסיכונים

יכולות ליבה

  • הבנה עסקית מעמיקה בתחום הביטוח, חיסכון ארוך טווח ואקטואריה
  • שילוב בין תהליכי העבודה העסקיים לבין מערכות המידע התומכות

שירותים מרכזיים בתחום

  • Solvency II סולבנסי 2– סקרי סיכונים, סקרים כמותיים, ליווי תהליך ORSA, בניית ארכיטקטורת פתרון, בחירה והטמעה של מערכות ייעודיות, הגדרת ובניית בסיסי הנתונים (DWH) ,כתיבת נהלים.
  • טיוב נתוני זכויות עמיתים – ניהול, בקרה וטיוב נהתונים תוך שימוש במערכת ייעודית
  • איתור עמיתים ומוטבים
  • הדרכת דירקטורים וליווי ונושאי משרה בנושאים מקצועיים בתחום הביטוח וחיסכון ארוך טווח
  • היערכות וליווי הכנת גופים מוסדיים למסלקה הפנסיונית
שינוי גודל פונט
ניגודיות