ניהול תהליכים וארכיטקטורה עסקית

כתוצאה מהמורכבות והתחכום הגדלים והולכים של הפעילויות העסקיות, נוצר עם הזמן הצורך ביישום מתודולוגיות לארכיטקטורה עסקית על מנת לייעל את התהליכים הפנימיים בארגון וכמענה לשוק תחרותי ואגרסיבי, רגולציות, מיזוגים ורכישות, מעבר ל-e-business וגלובליזציה

הארכיטקטורה העסקית מקשרת בין האסטרטגיה העסקית לבין היישום בפועל של התהליכים העסקיים, ע"י מכלול מערכות המידע של הארגון וזאת באמצעות תיאום ושילוב של מכלול מימדים עסקיים ובכללם: מודל התהליכים העסקיים, מודל המידע התומך בתהליכים אלה, תיאור המקומות בהם התהליכים מתבצעים, מי מבצע אותם, ע"י איזה יישומים ובאמצעות אילו טכנולוגיות.

באמצעות כלים לארכיטקטורה עסקית, ניתן לבנות ולנהל מודלים עסקיים ולראות באופן ויזואלי תהליכים רלוונטיים, ואת הקשר שלהם למבנה הארגוני ולמערכות בארגון. באמצעות מיפוי התהליכים, המערכות והישויות הקשורות אליהם, ניתן להבין, לנתח, לבקר ולשפר באופן רציף תהליכי תפעול מסובכים ותשתיות ומערכי IT. מדובר בניהול מטריצה רב-ממדית של פרמטרים שונים אשר מגדילה את ההתייעלות העסקית ומספקת את המידע הרלוונטי לפי הצורך.

כלי ארכיטקטורה כאמור, מאפשר לדוגמה, לייחס לתהליכים, ישויות ארגוניות והמערכות הקשורות אליהם- רגולציות, סיכונים ובקרות רלוונטיות ובאופן כזה, יישום מתודולוגיה של ארכיטקטורה עסקית בארגון יהיה אפקטיבי גם להקטנת רמת הסיכון הכוללת בארגון. בנוסף, ניתן להפעיל סימולציות שונות על מגוון הרכיבים שמופו, על מנת לבחון שינויים שרוצים להכניס לארגון ואת השפעתם.

יכולות ליבה:

 • ייעול תהליכי ה-IT בארגון באמצעות יצירת שפה אחידה
 • מומחיות  בינתחומית בבניית מודלים ארגוניים רב מימדיים המציגים קשרים בין תהליכים עסקיים לבין:
  •  מערכות אפליקטיביות
  •  תשתיות טכנולוגיות
  • יחידות ארגוניות
  •  קשרי גומלין
  • נתונים

שירותים מרכזיים:

 • ייעוץ בבניית מודל ארכיטקטורה ארגונית בינתחומית
 • ייעוץ וליווי במידול ובניית תרשימי תהליכים עסקיים
 • ניתוח תהליכים, אורגון ושיטות וסימולציות
 • ייעוץ בבניית תוכניות רב שנתיות לניהול נכסי ה- IT .
שינוי גודל פונט
ניגודיות