קבוצת HMS זכתה במכרז ייעוץ לגיבוש תפיסת מערכת לשיתוף נתוני אשראי.

מדובר ביוזמה ממשלתית אשר מובלת על ידי המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה ובשיתוף בנק ישראל, משרד האוצר, המשפטים והרשות להגבלים עסקיים.

המאגר העתידי יאפשר שכלול התחרות במתן אשראי למגזר הקמעונאי באמצעות הנגשת נתוני אשראי הנדרשים לביצוע דירוג לקוחות לשחקנים נוספים בשוק כמו כן, יעודד צמיחה כלכלית וצמצום פערים חברתיים.

שינוי גודל פונט
ניגודיות