רגולציה

שירותים עיקריים:
 • הכנת הארגון לדרישות הרגולטור
 • איתור וניתוח פערים מול הוראות הרגולטור (Gap Analysis)
 • תכנון ואפיון הפתרון
 • ליווי תהליך היישום והטמעה
 • ייצוג מול הרגולאטור
תחומי התמחות:
 • מאגר נתוני אשראי
 • מסלקה פנסיונית
 • CECL
 • אשראי הוגן
 • Solvency 2
 • ממשל תאגידי
 • שוק ההון
 • VAR
 • בקרת אשראי
 • חובות פגומים
 • שווי הוגן
 • סקרי סיכונים/מעילות והונאות
 • דיווח לפי תקנים בינלאומיים (FAS 133/IAS 39 )
 • דיווח לפי תקנים בינלאומיים (FAS 157/159 )
 • ניהול טכנולוגיות המידע (בנקאות, ביטוח, שוק ההון)
 • מערך התפעול והבקרה
 • ניהול סיכונים בחברות ממשלתיות
 • מערך ניהול סיכונים בגופים מוסדיים
 • ניהול סיכונים תפעוליים
 • טיוב נתונים
 • מבחני קיצון
 • חוק האכיפה המנהלית
יתרונות יחסיים:
 • מומחיות והבנה של הוראות הפיקוח ברמה גבוהה
 • ניצול הוראות הפיקוח לשיפור רמת הניהול והבקרה של הארגון
 • שילוב הידע במערכות מידע עם הידע העסקי הרלוונטי
 • מקצוענות ויצירתיות ביישום פתרונות
 • עמידה מוכחת בלו”ז ותקציב