פרויקטים לדוגמא בטיוב נתונים והסבת מערכות

טיוב מחסן הנתונים (DWH) – בנק פועלים

HMS נבחרה ע"י בנק הפועלים לצורך גיבוש אסטרטגיית טיוב הנתונים במחסן הנתונים הארגוני של בנק הפועלים. במסגרת עבודה זו גיבש צוות HMS את מתודולוגיית תחקור וטיוב המידע כחלק ממהלך אסטרטגי של הבנק להפיכת מחסן הנתונים הארגוני כמקור הנתונים המרכזי לכל מערכות המידע העתידות של הבנק.

מבדקי קבלה להסבת מערכות – בנק יובנק, מסד ואוצר-החייל

HMS הובילה את מבדקי הקבלה של שלושת הבנקים הנ"ל בעת הסבת מערכות בנקים אלה לתשתית הבנק הבינלאומי. במסגרת עבודה זו, צוות HMS ביצע באמצעות מערכת ה-RAS, הסבה במקביל לזו שביצע ספק התוכנה, לרבות פיתוח סימולטורים חישוביים כגון: סימולטור לחישוב ובדיקת לוחות סילוקין של הלוואות, סימולטור לחישוב תשואות, סימולטור הלבנת הון ועוד. מערכת ה-RAS וצוות המומחים מטעם HMS היוו נדבך מרכזי בפרוייקט ההסבה.

מבדקי מסירה למנגנוני חישוב ריבית חדשים– בנק פועלים

בנק פועלים שכר את שירותי HMS לצורך ביצוע מבדקי קבלה למנגנוני חישוב ריבית חדשים אשר פיתח הבנק לצורך תמיכה בשירות "עו"ש מקזז". HMS פיתחה אלגוריתם חישובי מורכב לצורך דימוי מנגנוני החישוב של הבנק וזאת באמצעות מערכת ה-RAS. שימוש במערכת זו איפשר עמידה בלוחות זמנים קצרים ביותר אשר הוכתבו ע"י הבנק לצורך השלמת הבדיקות.

הקמת מערך בקרת בטחונות במסגרת דיווחי באזל 2 – קבוצות הבינלאומי (5 בנקים)

HMS הקימה עבור קבוצת הבינלאומי מערך בקרת בטחונות במסגרת דיווחי באזל 2 (סיכוני אשראי). מערך הבקרה נבנה באמצעות פלטפורמת מערכת ה-RAS וכלל מנגנוני חישוב מורכבים המבוססים על מחולל החוקים העסקיים של המערכת וכן בקרות טכניות ועסקיות מורכבות.

פרוייקטי טיוב נתונים במסגרת חוזר "טיוב זכויות עמיתים" – כלל ביטוח, כלל פנסיה, הכשרת הישוב, הלמן אלדובי ועוד..

HMS מבצעת בימים אלו מספר פרוייקטי טיוב נתונים במסגרת מענה הגופים מוסדיים לחוזר משרד האוצר "טיוב זכויות עמיתים". צוותי הפרויקטים מורכבים ממומחי תוכן עסקיים (ביטוח, גמל ופנסיה) ומומחי איכות נתונים האחראים ליישום בקרות טכניות ועסקיות מורכבות לצורך איתור חריגים וטיובם. השירות ניתן גם במתכונת של לשכת שירות.

שינוי גודל פונט
ניגודיות