AI מסמכים – פענוח ודיגיטציה של מסמכים וחשבוניות מודפסים וסרוקים

HMS מייצגת פיתרון ייחודי של AI מסמכים; מדובר בדור הבא והמתקדם של פיתרונות ה- OCR.

הפיתרון המתקדם של WiseInvoice מביא את התועלות העסקיות הבאות:

  1. אוטומציה של קליטת תעודות משלוח וחשבוניות מספקים בארגון הנשלחות מודפסות בפקס, סרוקות במייל או אפילו דיגטלית במשולב, במקום תהליכי קלט ידניים כיום למערכת ה- ERP/הנהח"ש. הפענוח מבוצע באחוזי הצלחה ייחודיים.
  2. ביצוע בקרות אוטומטיות המבוצעות כיום ידנית ע"י מנהלי החשבונות בארגונים כ- Check list כללי ברמת חשבונית/תעודת משלוח, וגם ספציפית מול ההזמנות ואיתור חריגים, כגון הזמנות שלא סופקו במלואן או במדויק, ו/או חיובים שאינם מתאימים לתעודות המשלוח.
  3. לגבי תעודות משלוח לקוחות – קליטה אוטומטית של תעודות חתומות ע"י הלקוחות המעידות על אספקת הסחורה ומהוות בסיס לחיוב.
  4. כל המסמכים נשמרים כארכיב דיגיטלי מאושר על ידי מס הכנסה.

הפיתרון מתמשק בקלות לכל מערכת הנה"ח ומפענח בעצמו את עשרות הנתונים בחשבוניות לתשלום, מוודא שהספק מוכר, שסכום-החשבונית מתוקצב ושכל פריט בחשבונית אכן סופקו בפועל, במחיר התואם למחירון/הזמנה רלבנטיים.

צפו בסרטון המסביר לגבי פיתרון פענוח החשבוניות:

 

  • הפיתרון פעיל בלקוחות גדולים כגון סנו, שסטוביץ, רשת ארכה, ביכורי שדה, Fedex, One, הראל ועוד.
  • בתחומי ארכיב אוטומטי ופענוח מסמכים לא כספיים, הפיתרון פעיל בצה"ל, טבע, תעשייה אוירית, אוניברסיטאות ועוד.

הבידול העיקרי בפיתרון מהמתחרים הוא שרכיב ה- OCR עצמו הוא רק ההתחלה של הפענוח, כאשר מבוצע טיוב אוטומטי של פיענוח של ה- OCR, באמצעות נתונים ממערכת ה- ERP הארגונית, ובעזרת הבינה המלאכותית של הפיתרון.

התוצאה המתקבלת היא של קריאת המסמכים בדומה לעין אנושית ופענוחם וביצוע אוטומציה עבורם, בשיעורים מרשימים לכל החשבוניות/תעודות המשלוח, יצירת ארכיב דיגיטלי מאושר מ"ה (לא נדרשים יותר תיוקים), יכולות חיפוש מתקדמות בכל מסמך (כי הוא פוענח במלואו והפך לדיגיטלי).

 

בשונה מפיתרונות ה- OCR הסטנדרטיים אשר אין להם יכולת לתקן שיבושי קריאה, פיתרון ה- Wiseinvoice יודע לתקנם, גם באמצעות המידע הארגוני התומך, אשר הופך לנדבך אינטרגלי בפיתרון.

לפרטים נוספים אנא פנה/י לרשף רדין, חבר הנהלה ומנהל תחום חדשנות ב- HMS

 

שינוי גודל פונט
ניגודיות