ניהול סיכוני אשראי

סיכון אשראי הינו הסיכון שלווה או צד נגדי לא יעמוד בהתחייבויותיו בכפוף לתנאים שהוסכמו, או להידרדרות באיכות ביטחונות

בין סיכוני האשראי העיקריים ניתן למנות:

 • חשיפה להפסד בגין חדלות פירעון לווה

  • סיכון שהאשראי הניתן ללקוח או לצד שלישי לא יפרע (או שהיקף הבטחונות שלו לא יספק).
  • החשיפה לסיכון היא הסכום שאינו מכוסה על ידי בטחונות או אמצעי למזעור סיכון (CRM) אחר.
  • ההערכה של סיכון אשראי כרוכה באומדן הן של ההסתברות לכשל של צד נגדי (PD), והן של החשיפה או ההשלכה הפיננסית על הארגון של אירוע הכשל (LGD).
  • ניהול סיכוני האשראי נעשה הן לפני נתינת האשראי ללקוח, כאשר בוחנים את טיבו, והן במהלך חיי האשראי.
 • חשיפה להפסד בגין חשיפה ריכוזית (סיכון ריכוזיות)


 • חשיפה להפסד אשראי צד נגדי (Counterparty Credit Risk):

  • סיכון להפסדי אשראי כתוצאה מחשיפה ספציפית לפעילות בנגזרים והשאלות ניירות ערך.
  • החשיפה מתייחסת למכשירים פיננסיים שבהם החבות הינה דו-כיוונית ותלויה בכל זמן נתון בהתנהגות השוק.
  • קיימות מספר מתודולוגיות לחישוב חשיפה זו, ביניהן מתודולגיות המבוססות על תרחישי שוק שונים על מנת לחשב את גובה החשיפה.
 • ל- HMS ניסיון עשיר בייעוץ, יישום מערכות ופרויקטים במגוון רחב של נושאים בתחום ניהול סיכוני אשראי ובכללם:

  • מערכות לניהול אשראי.
  • מערכות לניהול בטחונות.
  • טיפול בחובות פגומים/מסופקים (איתור, סיווג, חישוב הפרשות, רגולציה וכיו"ב).
  • ייעוץ, בחירה, יישום וליווי פתרונות בנושא ניהול סיכוני אשראי לפי הוראות באזל 2
  • ייעוץ וליווי בנושא מודלים פנימיים לניהול סיכוני אשראי והקצאת הון בבנקים – IRB
שינוי גודל פונט
ניגודיות