ניהול סיכונים תפעוליים | GRC

ל- HMS התמחות ייחודית וניסיון מוכח בייעוץ ובמתן פתרונות בתחום ניהול סיכונים תפעוליים GRC – Governance Risk & Compliance

ההתמחות והנסיון הנצבר ביישום תהליכי ניהול סיכונים תפעוליים, מאפשרת ל-HMS לסייע בידי ארגונים הפועלים בשוק דינמי ותחרותי להתמודד בסביבה של אי ודאות מול גורמי סיכון חיצוניים ופנימיים העלולים לפגוע ברווחיות הארגון ויציבותו. מעבר לכך, תהליך ניהול סיכונים שקול ומודע מעניק לארגון יכולת התמודדות טובה מול הסיכונים תוך התחשבות בצרכי הארגון ושיקולי עלות/תועלת.

יכולות ליבה:

  • הבנה עסקית מעמיקה בהקמת מערכים לניהול סיכונים כולל (ERM)
  • שימוש במתודולוגיות Best Practices המובילות בעולם (COBIT, COSO)
  • שילוב של מערכות מידע; יישום מדיניות ניהול סיכונים; ניטור ומזעור סיכונים בארגון
  • הכרות ועבודה ישירה עם/עבור גופי הפיקוח

 שירותים מרכזיים בתחום:


מידע נוסף


המתודולוגיה המובילה כיום לניהול סיכונים תפעוליים בגופים פיננסיים, מתבססת בין היתר על הנחיות באזל 2 (שאומצו על ידי המפקח על הבנקים). ארגונים רבים בשוק ההון וכן חברות מסחריות במשק בחרו להחיל עקרונות אלו (תוך התאמת ההנחיות לכל ארגון וארגון).

לאור ניסיון העבר ולפי המגמות בשוק, תהליך ניהול סיכונים כולל ERM וניהול סיכונים תפעוליים בפרט, יוגדרו כחובה לא רק על בנקים אלא על כל גוף הפועל במגזר הפיננסי בישראל.

  • ניהול סיכונים תפעוליים כולל בין היתר: סיוע וליווי הארגון לאורך כל מחזור ניהול הסיכונים בארגון, לרבות תהליך התכנון, היישום וההטמעה של דרישות רגולציה.
  • ל-HMS מתודולוגיה מובנית לניהול סיכונים ולסקרי סיכונים, בהתייחס למרכיבים השונים (המבנה הארגוני, התהליכים, המערכות, הסיכונים, גורמי הסיכון והבקרות), ולהערכתם המשולבת בפרויקטי סיכונים.

ניהול סיכונים תפעוליים

 

 

שינוי גודל פונט
ניגודיות