ניהול סיכונים כולל | ERM

תחומי פעילות עיקריים:

 • ניהול סיכוני אשראי
 • ניהול סיכוני שוק
 • ניהול סיכונים תפעוליים
 • ניהול סיכונים ביטוחיים
 • ניהול סיכוני נזילות
 • ניהול סיכונים אסטרטגיים

 

ניהול סיכונים כולל

ניהול סיכונים כולל ERM

 

ניהול סיכונים כולל (ERM)

 • ל- HMS התמחות ייחודית וידע מעמיק בתחום ניהול סיכונים כולל – Enterprise wide Risk Management – ERM לצורך מתן מענה למכלול הסיכונים בארגון והוספת נדבך מרכזי לחיסכון ויציבות בארגון.
 • חשיבות ניהול הסיכונים הכולל נובעת מכך, שחלק משמעותי של הפעילות בארגון חשוף לשילוב של מגוון רחב של סיכונים, כך שהטיפול בנושא זה מצריך הבנה והתמחות ספציפית של כל אחד מסוגי הסיכונים כאמור.
 • יישום ERM מתייחס הן לסיכונים פיננסיים (כגון: סיכוני שוק, סיכוני אשראי) וכן לסיכונים תפעוליים והוא נחשב ברמה הגלובלית  כמקור חשוב להשגת יתרון תחרותי בשוק.
 • מסגרת ERM אפקטיבית כוללת מרכיבי מדיניות, תקינה, נהלים, מערכות וכלים לניהול סיכונים בארגון, כאשר תהליכי ERM כוללים הקמה של יחידות ניהול סיכונים מרכזיות, מינוי CRO – מנהל סיכונים המדווח למנכ”ל והקמת ועדות משנה במטה וביחידות העסקיות כדי להנחיל את ניהול הסיכונים לתרבות הארגונית.
 • ל- HMS ניסיון מוכח בייעוץ ובמתן פתרונות, הן בתחום ניהול סיכונים פיננסיים (שוק, אשראי) והן בתחום ניהול סיכונים תפעוליים, כאשר אלה מאפשרים לנו לסייע בידי הארגונים הפועלים בשוק דינמי ותחרותי להתמודד בסביבה של אי ודאות בתכנון ובביצוע  עם גורמי סיכון חיצוניים ופנימיים העלולים לפגוע ברווחיותו של הארגון וביציבותו.
 • הערך המוסף ש- HMS מספקת ללקוחותיה לעניין זה, כולל בין היתר, ראיה כוללת המשלבת התייחסות למכלול סוגי הסיכונים הקיימים בארגון, תוך בחינת האפשרויות השונות לניהול הסיכונים והטיפול בהם ואיתור פתרונות רלוונטיים עבורם.

 

שינוי גודל פונט
ניגודיות