ניהול סיכונים בתאגידים לא פיננסיים

  • לחברת HMS ידע מעמיק וניסיון מעשי במתודולוגיות ניהול סיכונים פיננסיים (ולא פיננסיים, כדוגמת סיכונים תפעוליים, ציות, מערכות מידע ועוד).
  • לצוותי היועצים של HMS  בתחומי ניהול הסיכונים יש את היכולת לספק מגוון רחב של שירותים מקצועיים, כולל
  • הגדרת מדיניות ניהול סיכונים,
  • הגדרת תיאבון לסיכון,
  • ניתוח מבנה החשיפות והבקרות של החברה וניסוח המלצות לניהול הסיכונים הגלומים בפעילות העסקית,
  • יעוץ והדרכה לדירקטוריון ולהנהלה בנושא,
  • ביצוע סקרי סיכונים
  • ליווי שוטף של מערך ניהול הסיכונים, כולל בהיבטי מערכות המידע והפקת דיווחים לגורמי הפיקוח השונים.
שינוי גודל פונט
ניגודיות