בקרה באמצעות מערכת צל

מתן מענה לדרישת יישום מערכת ה"צל" בחברה המנהלת, כולל:

 • התקנת המערכת אצלנו (כיום מותקנות סברטק ו- מבט)
 • השוואת דוחות מנהל ההשקעות, לנתונים במערכת ה"צל" כולל:
  • יתרות ותנועות
  • פילוח הנכסים
  • תשואות
  • תזרימי מזומנים- דיבידנדים, ריביות, פדיונות
  • ציטוטי מחיר ושערוכים
 • בקרה על עמידה במגבלות ובתקנות ההשקעה;
 • בקרה על עמלות הברוקראז'
 • הפקת דיווחים שוטפים

 

אגף שוק ההון באוצר בודק במסגרת הביקורות שהוא עורך בגופים המוסדיים, האם קיימת מערכת "צל" בחברה המנהלת של הגוף המוסדי והאם נעשה בה שימוש. הדרישה למערכת צל נובעת מחוזר "מערך התפעול והבקרה בתחום ההשקעות של גוף מוסדי " (2009-9-15) שפרסם האוצר באוגוסט 2009 (סעיף 4.9 בחוזר):

"לגוף מוסדי אשר חלק או מלוא הפעילויות לפי סעיף קטן ב. מבוצע במיקור חוץ… תהיה מערכת "צל" אשר תאפשר לו, בכל עת, גישה ישירה לנתוני כלל נכסיו ותאפשר לו לבקר ולנטר פעולות שבוצעו בנכסים ואת מהימנות הנתונים, ובכלל זה נתוני דוחות ודיווחים. לעניין זה: "מערכת צל" – מערכת לצפייה בנתונים. "

שינוי גודל פונט
ניגודיות