Casewise – Business Process Management

קבוצת HMS (הלפרין יועצים בע"מ) משתפת פעולה עם חברת Casewise בתחום היישום של מתודולוגית ארכיטקטורה ארגונית – BPM ומשמשת כנציגתה בישראל

Casewise פועלת משנת 1989 ונחשבת לחברה המובילה בעולם במתן פתרונות תכנה וייעוץ בתחומים של:

 • Business Process Analysis & Modeling – BPM
 • Enterprise Architecture
 • Service Oriented Architecture
 • IT Compliance & Governance

ל- Casewise מעל 3,000 לקוחות ברחבי העולם, במגוון מגזרים עסקיים לרבות חברות ייעוץ גדולות.
מוצר הדגל של Casewise הוא ה- Corporate Modeler שהינו הבולט מבין המוצרים אשר תומכים כיום במתודולוגית הארכיטקטורה הארגונית ונמצא כמתאים ביותר למטרות אסטרטגיות וניהוליות.

הארכיטקטורה הארגונית מקשרת בין האסטרטגיה העסקית לבין היישום בפועל של התהליכים העסקיים ע"י מכלול מערכות המידע של הארגון וזאת באמצעות תיאום ושילוב של מכלול מימדים עסקיים ובכללם: מודל התהליכים העסקיים, מודל המידע התומך בתהליכים אלה, תיאור המקומות בהם התהליכים מתבצעים, מי מבצע אותם, ע"י איזה יישומים ובאמצעות אילו טכנולוגיות. כמו כן, המוצר מאפשר מיפוי סיכונים תפעוליים וזאת באמצעות מימד תאור הסיכון של התהליכים העסקיים ומימד הבקרות אשר באמצעותם ניתן למזער סיכונים אלה.

ה- Corporate Modeler מאפשר ליצור מרחב עבודה אינטגרטיבי למשתמשים/אנשי העסקים ולצוותי התפעול והמנהלה כצוות משותף. במרחב זה ניתן לתכנן, לעצב ולפתח במשותף ולאורך כל מחזור החיים את כלל המערכות הממוחשבות ואת המערך של כללי הארגון והשיטות בארגון.

יישום המתודולוגיה לארכיטקטורה עסקית מביאה בין היתר להקטנת רמת הסיכון בבצוע פרויקטים מערכתיים. כמו כן, אימוץ המתודולוגיה תורם לבחינת האפשרויות להגדלת ההתייעלות העסקית ולכימות התרומה של כל מאמץ להתייעלות.

להלן ערכים מוספים נוספים המתקבלים מיישום ארכיטקטורה עסקית באמצעות ה – Corporate Modeler:

 • מתודולוגיה אחידה המבטיחה איכות, קונסיסטנטיות ותאימות לסטנדרטים ארגוניים.
 • יצירת "שפה" משותפת לסגל הניהולי והעסקי, למנתחי המערכת ולצוותי הפיתוח במרחב עבודה אחיד.
 • יצירת מאגר ממוחשב של תהליכי עבודה, המידע התומך בהם ומאפיינים אחרים.
 • ספרית מודלים הכוללת תהליכי עבודה הנחשבים לסטנדרטיים (כגון ITIL) או ל- Best Practice.
 • תיעוד מלא לאורך כל מחזור החיים של המערכות השונות.
 • הקמת בסיס לצרכי Governance & Compliance בצורה אינטגרטיבית ואמינה.
 • מתן היזון חוזר לתהליכי הפיתוח וע"י כך תמיכה בכל תהליך היישום.
שינוי גודל פונט
ניגודיות