Reval ניהול תזרים מזומנים למגזר הבנקאות

HMS מייצגת בארץ את חברת REVAL  שהנה מובילה עולמית בפתרונות של ניהול תזרים מזומנים למגזר הבנקאות

ריבל מספקת פתרון בנקאי מוביל לניהול תזרים מזומנים עבור לקוחות הבנקים (חברות וגופים עסקיים).  

פתרון זה מאפשר לבנקים מקומיים להתחרות בהצלחה בשירותים מקבילים הניתנים ע”י בנקים זרים בארץ. הפתרון כולל בין היתר מגוון שירותי ניהול תזרים מזומנים לרבות תחזיות תזרימי מזומנים ו-pulling

לריבל 600 לקוחות ברחבי העולם והיא נסחרת בבורסה בארה”ב.

לאתר החברה>>

ברושור מקצועי>>

 

Reval ניהול תזרים מזומנים למגזר הבנקאות

שינוי גודל פונט
ניגודיות