Inspire GMC

GMC הם המובילים העולמיים בפתרונות של Customer Communication Management על פי חברת הייעוץ הבינלאומית פורסטר ומספר 2 על פי חברת הייעוץ גרטנר ברבעון מובילי השוק

GMC-Inspire

מדובר בניהול כל המסמכים ואמצעי ההתקשרות/הפצה מול הלקוח מפלטפורמה מרכזית אחת לכל ערוצי הארגון. 

הכוונה ל- Hub לעיצוב, עריכה ויצירת התוכן למסמכים ומידע עסקי, רגולטורי ושיווקי ללקוחות: מסמכים, תבניות, לוגו, ואף מידע דינמי לכל ערוצי הפעילות של הארגון: דואר, מייל, SMS, פורטל, מובייל ועוד. לדוגמה כל ניהול התצוגה הדינמית של הצגת מידע לגבי מבצעים שונים ללקוחות עפ”י מאפייני הלקוח (אנליטיקה) לכל המיילים האוטומטיים וכו’. 

GMC מאפשרת לרכז את כל השליטה בתוכן לערוצים השונים ב- HUB אחד, אשר משולבים בתוכו כלי ETL וכלי תזמון מתקדמים, כך שניתן לבצע Reuse לכל הממשקים שפותחו לערוצים הקיימים כיום, ולבצע ניהול ומעקב של כל המידע הנ”ל שמופק ללקוחות, תוך איחוד הטיפול המקביל בערוצים השונים. 

פלטפורמת ה-Inspire של GMC מעצימה את הקשר בין משתמשי הארגון ללקוחותיהם תוך יצירת ערכים מוספים ו-ROI מהיר ביותר.

ברושור המוצר

שינוי גודל פונט
ניגודיות