XBRL

דרישה לדיווח לפיקוח על הבנקים על פי תקן XBRL

HMS מציעה פתרון מתקדם ואפקטיבי ליישום הדרישה

לאור דרישת המפקח על הבנקים,  אמורים הבנקים וחברות האשראי להיערך להעברת מגוון הדיווחים המועברים אל הפיקוח על הבנקים בהתאם לשיטת דיווח חדשה על פי התקן הבינלאומי XBRL.

התקן משמש לדיווח מידע עסקי מבוסס XML, שפותח על ידי קונסורציום של ממשלות ורגולטורים והוא משמש מגוון רגולטורים בעולם כולל גופי פיקוח על הבנקים, רשויות ניירות ערך ועוד.

יתרון מרכזי בשימוש בתקן XBRL  הוא שיפור משמעותי של איכות הנתונים המדווחים, אשר מובטח על ידי “נרמול הנתונים” הנדרש, כמו גם באמצעות מגוון בקרות המתבצעות הן בשלב הפקת הנתונים בתאגידים המדווחים, והן בשלב קליטת הנתונים על ידי הרגולטור.

ב-19/10/2015 פירסם הפיקוח על הבנקים הנחיות סופיות על המעבר לשיטת הדיווח של ה- XBRL לתאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי, אשר מבוססת על התקינה הארופאית.

 

xbrl

הפתרון המוצע

כקבוצה המתמחה בתחום ה- IT הפיננסי, HMS גיבשה פתרון מתקדם ואפקטיבי לטובת הנושא בשיתוף עם חברת UBpartner שהנה גורם גלובאלי מוביל בתחום זה.

הפתרון נותן מענה מלא לדיווחי ה- XBRL באמצעות שתי חלופות כדלקמן:

  • חלופה א’ – קליטה ידנית של הנתונים למערכת XBRL באמצעות תבניות במבנה ה-Template של ב”י (תואם להוראות הדיווח לפיקוח), עם אופציה להרחבה לחלופה האוטומטית בהמשך.
  • חלופה ב’ – תהליך אוטומטי להפקת הדיווחים באמצעות מערכת XBRL, על בסיס קבצי מאסטר המדווחים כיום לב”י, והתאמתם לטקסנומיס החדשים הנדרשים.

 

יתרונות עיקריים

  • פתרון מלא לדיווחי ה- XBRL, הן לדיווחים החשבונאיים והן ליתר הדיווחים.
  • שימוש במערכת מובילה לטרנפורמציה ל- XBRL שנמצאת בשימוש תאגידים בנקאיים מדווחים רבים ואף אצל רגולטורים בעולם.
  • מערכת שמסתירה את מורכבות ה- XBRL ברמת המשתמש ומציע תבניות דיווח ידידותיות ובהירות מבוססות אקסל.
  • מערכת קלה וידידותית בהתייחס לעדכונים עתידיים של הטקסנומיס.
  • חלופות פתרון ידני ואוטומטי כאחד, תוך שימוש במערכת גמישה.
  • חבילת השירות תכלול את ביצוע ההתאמות הנדרשות לשינויי טקסנומיה עתידיים של בנק ישראל.
  • ניסיונה והכרותה של חברת HMS עם דרישות ה- XBRL והסביבה הבנקאית.
  • עלויות מנוי שנתי נמוכות יחסית לשימוש במערכת הדיווח (כולל תחזוקת שינויים עתידיים של ב”י ברמת המערכת).

 

 

שינוי גודל פונט
ניגודיות