מדיניות רגולציה והפחתת נטל רגולטורי

ייעוץ ושירותי HMS בתחום מדיניות רגולציה

סל שירותים א' – הפחתת נטל רגולטורי קיים

 • ליווי תהליכי קביעת מדיניות ורגולציה
 • סיוע בעבודת מטה, גיבוש תכניות עבודה ותהליכי קבלת החלטות
 • איסוף וניתוח מידע, ביצוע בדיקות וניתוח שוק
 • ריכוז תהליכי שיתוף ציבור
 • ניהול והובלת קבוצות דיון
 • עבודות מחקר – ביצוע סקירה משקית ובינלאומית
 • סקרי פערים, מיפוי עומסים וחובות רגולטוריות
 • ניתוח כלכלי ומדידת עלויות יישום רגולציה קיימת
 • מיפוי עומסים רגולטוריים
 • ניתוח תהליכים רגולטוריים ופישוטם
 • ניהול סיכונים ברגולציה
 • גיבוש תכנית מסכמת להפחתת הנטל

סל שירותים ב' – הערכת השפעות רגולציה RIA

 • איסוף וניתוח מידע, ביצוע בדיקות וניתוח שוק
 • מיפוי סיכונים ותרחישי סיכון
 • ניתוח כלכלי ומדידת עלויות יישום רגולציה קיימת ועתידית
 • בחינת חלופות, תועלות וביצוע הערכה איכותית וכמותית
 • עבודות מחקר – ביצוע סקירה משקית ובינלאומית
 • ניהול והובלת קבוצות דיון

תכנון היישום

 1. תכנון המערך התפעולי העתידי, מבנה ארגוני, תהליכי עבודה ידניים/אוטומטיים ותקצובם תכנון ואפיון מערכות המידע וכלים התומכים ביישום הרגולציה והמערך התפעולי.
 2. פיתוח כלים לתמיכה ברגולציה על מנת לאפשר הנגשה של תהליכי רישוי, ייבוא, ייצוא, פיקוח, תיעוד, הדרכה, מחשבוני עזר, נהלי עבודה וכו'.
 3. הגדרה וביצוע מבחני קיצון Testing Stress וסקרי סיכונים כתיבת נהלי עבודה וליווי יישומם.
 4. סיוע תפעולי באמצעות כוח אדם ותהליכים אוטומטיים (רובוטים).

 

סיפורי הצלחה

סיפורי הצלחה - רגולציה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדיניות רגולציה וציות לרגולציה

משרד החקלאות

ניתוח רגולציה חקלאית – משרד החקלאות: ניתוח ופירוק רגולציות חקלאיות לפעולות כלכליות.

תכנון יישום רגולציה – משרד החקלאות סיוע בתכנון המערך התפעולי העתידי של הרגולציה במשרד החקלאות, במטרה להביא לצמצום עלויות לאזרח ולעסקים מקבלי השירות.

ניתוחי כדאיות כלכלית

משרד החינוך

מודל כלכלי וניהול סיכונים בהכנסת חומרי לימוד דיגיטליים – משרד החינוך.

בניית מודל כלכלי המתאר את המשמעויות הכספיות של החלפת ספרים פיזיים מודפסים בספרים דיגיטליים, ברמת המשק.

 

מחקרי שוק (Market Research) והשוואות בינלאומיות (Benchmark)

ניהול סיכוני ניידות – משרד האוצר

בחינת תהליך ניוד הלקוחות בין בנקים במדינות שונות כחלק ממאמץ מתמשך להגברת התחרותיות במשק.

שינוי גודל פונט
ניגודיות