לקוחות

בנק מרקנטיל
בנק ירושלים
משרד החקלאות
משרד העבודה והרווחה
הבורסה לניירות ערך
משרד החינוך
משרד מבקר המדינה
רשות שוק ההון ביטוח וחסכון
משרד התקשורת
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
שינוי גודל פונט
ניגודיות