שדרוג מערכי תפעול ובקרה

לחברת HMS נסיון רב בפרוייקטים בתחום שוק ההון, בהיבטי תהליכי ההשקעות, התפעול והבקרה והמערכות התומכות בפעילויות אלו.

במסגרת פרוייקטים רבים, למדנו לזהות נקודות תורפה בארגונים כגון בקרות חלקיות, קשיים בהפקת נתונים ודיווחים איכותיים ואמינים. במסגרת העבודה נבחן מענה לנקודות תורפה אלה מהיבטים שונים: ייעול תהליכים באמצעות שינוי מבנה התהליך, שיפור המיכון (הן ע"י שימוש במוצרי מדף והן בפיתוחים על פי הענין), שיפור הממשקים בין היחידות / מערכות / תהליכים וכדומה.

במסגרת פרוייקטים רבים, למדנו לזהות את נקודות התורפה הללו ולתת להן מענה בהיבטים שונים: ייעול תהליכים באמצעות שינוי מבנה התהליך, שיפור המיכון (הן ע"י שימוש במוצרי מדף והן בפיתוחים על פי הענין), שיפור הממשקים בין היחידות / מערכות / תהליכים וכדומה.

בשנים האחרונות, עם התפתחות השוק, כניסת מתחרים, התפתחות הידע והתחכום אצל צרכן הקצה והתגברות הרגולציות בתחומי שוק ההון, נדרשים הארגונים למצוא דרכים רבות כדי לצמצם עלויות בכדי לשמר את רווחיותם.

אנו מציעים שירות אשר יאפשר לגופים אלו להגיע להתייעלות משמעותית תוך צמצום וחסכון במשאבים במקביל לשיפור ברמת הבקרה. שירות זה יכלול:

  • סקירת מערכי ההשקעות, המסחר, הבקרה והתפעול
  • בחינת פעילויות והתהליכים העסקיים
  • בחינת הממשקים העסקיים והדיווחים (פנימיים וחיצוניים)
  • בחינת מערכות המידע הרלוונטיות

כתוצאה מבחינה זו, נציע לארגון פתרונות שונים לייעול התהליכים ושיפור הבקרות. הפתרונות אותם נציע הינם פתרונות ייעודיים ללקוח הספציפי, על פי יעדיו העסקיים, אופי הארגון ויכולותיו.

היקף השירות יהיה ברמות שונות, החל ממיפוי והסקת מסקנות, המשך בהצעת חלופות לפתרון וכלה ביישום בפועל של החלופה (או החלופות) הנבחרת, כולל כתיבת מדיניות ונהלים, הטמעת מערכות מדף, פיתוח מערכות או פתרונות מיכון אחרים, בניית מנגנוני דיווח וכדומה.

שינוי גודל פונט
ניגודיות