החלת כללים חדשים לחישוב הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי בהתאם למודל CECL

HMS מציעה לבנקים ולגופים נותני אשראי סיוע בהחלת כללים חדשים לחישוב הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי בהתאם למודל CECL על פי דרישות בנק ישראל

בעקבות תקן חדש שפרסם ה-FASB  בארה”ב, ביוני 2016 בנושא מכשירים פיננסיים – הפסדי אשראי (ASU 2016-13) , פנה בנק ישראל לבנקים בארץ להיערך בהקדם לנושא זה, לרבות איסוף נתונים רלוונטיים.

התקן החדש משנה משמעותית את אופן הטיפול החשבונאי בהכרה ומדידת הפסדי אשראי, כשהדרישה להכרה מידית בהפסדי אשראי הצפויים לאורך חיי הנכס הפיננסי (Lifetime) הנה כבר במועד רכישתו/יצירתו לפי גישת המודל החדש  (Current Expected Credit Loss CECL)

  • ההשלכות על מערכת המידע לניהול סיכוני אשראי, צפויות להיות משמעותיות ביותר, עקב העמקת בסיס הנתונים וניתוח בטכניקות חדשות על בסיס מועד העמדת האשראי ושימוש במודלים חדשים לביצוע תחזיות לטווח הקצר והארוך.
  • ל-HMS  ידע רב וניסיון נצבר ביישום הוראת חובות מסופקים על בסיס קבוצתי בתחום הבנקאי.

מידע נוסף>>>

שינוי גודל פונט
ניגודיות