פרוייקט המסלקה הפנסיונית של משרד האוצר יוצא לדרך

פרויקט המסלקה הפנסיונית של משרד האוצר יוצא לדרך. החל מיוני הקרוב, יחויבו הגופים המוסדיים המשווקים את קרנות הפנסיה להתחבר למערכת ממוחשבת שמקים בימים אלו משרד האוצר

 

המערכת צפויה לפשט את מורכבות הפעולות הנעשות בענף הפנסיוני, להגביר את השקיפות מול החוסכים ולהוזיל את העלויות בענף. המטרה היא להעניק לאזרחי מדינת ישראל תמונת מצב מלאה, מהימנה ועדכנית של החיסכון הפנסיוני.

פרויקט המסלקה הפנסיונית של משרד האוצר יוצא לדרך. החל מיוני הקרוב, יחויבו הגופים המוסדיים המשווקים את קרנות הפנסיה להתחבר למערכת ממוחשבת שמקים בימים אלו משרד האוצר. המערכת צפויה לפשט את מורכבות הפעולות הנעשות בענף הפנסיוני, להגביר את השקיפות מול החוסכים ולהוזיל את העלויות בענף. המטרה היא להעניק לאזרחי מדינת ישראל תמונת מצב מלאה, מהימנה ועדכנית של החיסכון הפנסיוני.

 הפעלת המסלקה תיעשה בארבעה שלבים עיקריים שיימשכו כ-32 חודשים. בשלב הראשון שיתבצע במחצית השנייה של 2013, יוכלו המפיצים (סוכנים ויועצים פנסיוניים, סוכנויות הסדר, ויועצים בבנקים) לקבל מידע על החסכונות הפנסיוניים של לקוחותיהם.

על מנת להיערך לישום המסלקה, על הגופים המוסדיים להכין את עצמם להתממשקות עם המערכת. כשלב ראשון בתהליך זה, וזאת על פי חוזר  "כללי מערכת: הערכות גוף מוסדי להתחברות למערכת סליקה פנסיוניות מרכזית"

בהתאם למכתב אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר לפי סעיף 31(יב)(ג) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, נדרשים גופים מוסדיים לבצע את כל הפעולות הדרושות לשם התחברות למערכת ושימוש בה. כמו כן, בהתאם לסעיף 32(ח)(2) לחוק זה, יוטלו עיצומים כספיים על הגופים אשר לא יעמדו בדרישות כללי המערכת כפי שנדרשו.

 "כללי המערכת" של האוצר דורשים היערכות בכמה מישורים:

  • הכנות להתחברות למסלקה
  • בדיקות מול המסלקה – ובכלל זה: בדיקת תקינות ממשק אחזקות, בדיקת תקינות ממשק משוב חוזר מנהלי, בדיקת קליטה תקינה של ממשק ארועים.
  • בדיקות אינטגרציה מול המסלקה

 קבוצת הייעוץ HMS (הלפרין יועצים) מציעה בימים אלו מגוון שירותים הנדרשים להיערכות למסלקה הפנסיונית ובכללם:

  • תכנון ארכיטקטורת פתרון מיכוני כולל תיאום מול פרויקטי רגולציה אחרים ופרויקטים רוחביים קיימים (פרויקטי טיוב, איתור מוטבים, מחסני נתונים, סולבנסי ועוד).
  • תכנון וביצוע בדיקות הממשקים מול המסלקה
  • תכנון וביצוע בדיקות האינטגרציה מול המסלקה
  • תכנון ו/או ניהול פרויקט ההיערכות להתחברות למסלקה
  • אנחנו מאמינים, שניצול הידע והניסיון הרב שלנו בנושא זה, יאפשר לגופים מוסדיים יישום מיטבי וחסכון בעלויות לאורך תהליך ההיערכות למסלקה הפנסיונית.
שינוי גודל פונט
ניגודיות