תכליתה של הארכיטקטורה הארגונית

״חדשות״ מסוג זה אינן חדשות – הן משקפות נתח רחב של כישלונות במשק הישראלי והעולמי שהנו חוצה גבולות מבחינת תחומי העיסוק של החברות השונות, מבנה הבעלות שלהן, או מאפייניהם הניהוליים. ארכיטקטורה ארגונית (להלן: א"א) היא בעיקרה גישה ניהולית הממוקדת בקשר בין הניהול העסקי לבין המערך הטכנולוגי והתפעולי.

כתבה מאת: אנדי בן-ארצי

 

תכליתה של הארכיטקטורה הארגונית הינה בין היתר, למזער את הסיכון הכרוך בשינוי הארגוני המלווה על ידי הכנסת מערכות מידע חדשות או משופרות (עיקר השינוי הארגוני בעידן המודרני נע סביב שינויים טכנולוגיים) וזאת על בסיס תכנון מפורט ומשולב של כל ההיבטים הקשורים לשינוי המוצע.

א״א אינה פתרון פלא או silver bullet לכלל הבעיות הכרוכות בשינוי ארגוני. בבסיסה הינה גישה מעשית למטרה חשובה מאד – להפגיש גורמים שונים בארגון ולפעמים מחוצה לו, תחת מתודולוגיה אחידה ותוצרי ניתוח ברורים, לחשוב במונחים רחבים יותר וארוכי טווח על טכנולוגיית המידע, תשתיתה הפיזית, המידע הנאגר בארגון, היישומים ותשתיות התקשורת.

במהלך העשורים האחרונים חלו שינויים מהפכנים בצורת הניהול והתפעול של הארגונים השונים, כאשר התלות בטכנולוגיה גדלה באופן אקספוננציאלי. בזמן שהתלות גוברת והארגונים הופכים יותר ויותר לארגוני מבוססי מידע, רבים מהמשתמשים בטכנולוגיה והנסמכים עליה, לא מכירים את מורכבותה ואינם שותפים להחלטות לגבי המשאבים המושקעים בה. ככל שיעלה השימוש במכשירים הניידים, מגמה זו תגבר עוד יותר. טכנולוגיית המידע יכולה להפוך ארגון לזריז ומועדף על לקוחותיו ובאותה מידה, יכולות החלטות שגויות לגבי הטכנולוגיה להפוך ארגון לאיטי, מסובך או מסואב.

בגישת הא"א, ההנהלה הבכירה רואה את הטכנולוגיה כשותף מלא בהשגת המטרות העסקיות של הארגון, ולא, כספק שירותים, חשובים ככל שיהיו. כשותף, נדרשת מהטכנולוגיה יכולת קבלת החלטות על מנת להבטיח את ההלימה של גוף ה-IT מול המטרות העסקיות של הארגון. יכולת זו תגרום לכך שתמהיל היישומים, המידע והטכנולוגיות שהארגון מחזיק, יהיה התמהיל האופטימאלי מבחינת אלמנטים של ערך עסקי  וסיכון טכנולוגי.

א"א הינה בבחינת מהלך עקבי ומתמשך, ולא, השגת יעד. במהלך התפתחותה נוצרת בארגון פלטפורמה משותפת לקבלת החלטות ל-IT ול-Business וכן "זיכרון" ארגוני של ההחלטות הקודמות. כיום, ארכיטקטורה ארגונית היא גישה בוגרת המבוססת על מתודולוגיה קוהרנטית וסדורה ובעלת ותק וניסיון בעולם העסקי הרחב והן בעולם האקדמי.

ארכיטקטורה ארגונית מגובשת על בסיס מספר עקרונות והנחות יסוד:

א. הדו-שיח בין העולם העסקי לבין העולם התפעולי מתנהל על פני מספר ממדים, כגון: התהליך העסקי, הגורמים המבצעים אותו, מיקומו, המערכות והטכנולוגיות המעורבות, המידע, הסיכונים והבקרות.  יש לנתח ממדים אלה בנפרד ולאחר מכן, בשל התלות ביניהם,  במשותף, תוך הדגשת הקשרים והתלויות ביניהם.

ב. תוצאות הניתוח של ממדים ארכיטקטוניים אלה חייבות לבוא לידי ביטוי במודלים עסקיים בעלי תצורה מוגדרת ואחידה. לרוב, בכדי להקל על ההבנה, מודלים אלה ניתנים להצגה ויזואלית. כמו כן, הגדרתם המפורשת מאפשרת ביקורת שלמות, עקביות וסימולציה. מאחר שמודלים עסקיים אלה מוגדרים במינוח ברור, הם יוצרים, עם הזמן, שפה ארגונית משותפת.

ג. בניתוח הדרישות של העולם העסקי מהעולם המנהלי-תפעולי, משתתפים כל הגורמים  התפעוליים, כך שארכיטקטורה ארגונית היא נחלת כל הגורמים המעורבים –  אסטרטגיה, ארגון ושיטות, פיתוח, ייצור, ממשל וציות. לכן, ארכיטקטורה ארגונית דורשת מרחב עבודה משותף בו כל הגורמים, כולל המשתמש העסקי, יכולים להתחבר ולשתף פעולה.

ד. ארכיטקטורה ארגונית מבוססת על מאגר הידע והניסיון של הארגון לגבי כל דרישה עסקית. הזיכרון הארגוני "ההיסטורי", בצורת ספריית מודלים, חשוב לקביעת הארכיטקטורה של פתרון בהווה, לכן, ארכיטקטורה ארגונית דורשת שמאגר הידע הארגוני יישמר ויועמד לרשות מקבלי ההחלטות בהווה בצורה מושכלת ואחידה.

ה. שיטת העבודה של הארכיטקטורה הארגונית מבוססת על "ביקורת עמיתים" (peer review). ביקורת זו מתאפשרת על ידי השפה המשותפת, מרחב העבודה המשותף וספריית המודלים הקיימת.

בשל המורכבות של יצירת ארכיטקטורה ארגונית וריבוי הקשרים והתלויות בין המרכיבים השונים, יש צורך בתוכנת עזר בה ינוהלו המודלים השונים ושאר תוצרי הארכיטקטורה. במסגרת זו, מייצגת HMS  את מוצרי התוכנה של חברת Casewise , חברה בינלאומית מובילה בתחום ובעלת ותק של יותר מ-25 שנה בתחום. מוצרה המוביל Corporate Modeler , מותקן במגוון חברות בכל תחומי הפעילות העסקית וברוב החברות הבינלאומיות. באמצעות כלי תוכנה אלה, יתועדו וינוהלו המודלים העסקיים השונים.

פירוט נוסף באתר החברה www.casewise.com

שינוי גודל פונט
ניגודיות